ICD 10 Kodları

Yüz (Fasiyal) siniri bozuklukları

G51 Yüz (Fasiyal) siniri bozuklukları ICD hastalık sınıflandırmasında Sinir, sinir kökü ve pleksus bozuklukları alt kategorisinde yer alır. Yüz (Fasiyal) siniri bozuklukları için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.h2>İçeren türleri
 • 7. kafa çifti bozuklukları

Alt kategorileri

 • G51.0 Bell felci

  Yüz felci

 • G51.1 Genikulat ganglionit

  Hariç: Postherpetik genikulat ganglionit (B02.2)

 • G51.2 Melkersson sendromu

  Melkersson-Rosenthal sendromu

 • G51.3 Klonik yüz seyirmesi (hemifasiyal spazm)
 • G51.4 Fasiyal miyokimi
 • G51.8 Yüz siniri bozuklukları, diğer
 • G51.9 Yüz siniri bozukluğu, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış