ICD 10 Kodları

Tip 1 Diyabet

E10 Tip 1 Diyabet ICD hastalık sınıflandırmasında Şeker hastalığı (Diabetes mellitus) alt kategorisinde yer alır. Tip 1 Diyabet için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.h2>İçeren türleri
 • Hassas diyabet
 • Juvenil diyabet
 • Ketozis meyilli diyabet

İçermeyen çeşitleri

 • Bozulmuş glukoz toleransı (Gizli şeker) (R73.0)
 • Gebelik, doğum ve lohusalık döneminde diyabet (O24.-)
 • Glikozüri (idrarda glikoz bulunması) (R81)
 • Hipoinsülinemi cerrahi sonrası (E89.1)
 • Malnütrisyona bağlı diyabet (E12.-)
 • Renal glikozüri (böbreğe bağlı idrarda glikoz bulunması (E74.8)
 • Yenidoğan çocuklarda diyabet (P70.2)

Alt kategorileri

 • E10.0 Komayla birlikte diyabet
 • E10.1 Diyabetik ketoasidoz
 • E10.2+ Böbrek komplikasyonuyla birlikte diyabet +
 • E10.3+ Göz komplikasyonuyla birlikte diyabet +
 • E10.4+ Nörolojik komplikasyonla birlikte diyabet +
 • E10.5 Periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte diyabet
 • E10.6 Tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte diyabet
 • E10.7 Çoklu komplikasyonla birlikte diyabet
 • E10.8 Tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte diyabet
 • E10.9 Komplikasyonları olmayan diyabet

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış