ICD 10 Kodları

Spinal musküler atrofi ve ilgili sendromlar

G12 Spinal musküler atrofi ve ilgili sendromlar ICD hastalık sınıflandırmasında Birincil Olarak Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Sistemik Atrofiler alt kategorisinde yer alır. Spinal musküler atrofi ve ilgili sendromlar için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.Alt kategorileri

 • G12.0 İnfantil spinal musküler atrofi, tip I (Werdnig-Hoffman)
 • G12.1 Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer

  • Çocukluk döneminin ilerleyici bulber palsisi (Fazio-Londe)
  • Spinal musküler atrofi, yetişkin formu
  • Spinal musküler atrofi, çocukluk formu, tip II
  • Spinal musküler atrofi, distal
  • Spinal musküler atrofi, juvenil form, tip III (Kugelberg-Welander)
  • Spinal musküler atrofi, skapuloperoneal form

 • G12.2 Motor nöron hastalığı

  • Ailesel motor nöron hastalığı
  • Amyotrofik lateral sklerozis
  • Primer lateral sklerozis
  • İlerleyici bulber palsi
  • İlerleyici spinal musküler atrofi

 • G12.8 Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer
 • G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış