ICD 10 Kodları

Sinir Sistemi Hastalıkları

G00-G99 Sinir Sistemi Hastalıkları ICD sınıflandırması (uluslararası hastalık sınıflandırması) ve ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri.Sinir Sistemi Hastalıkları Listesi

 • G00 .. G09 Merkezi Sinir Sisteminin Enflamatuvar Hastalıkları
 • G10 .. G13 Birincil Olarak Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Sistemik Atrofiler
 • G20 .. G26 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları
 • G30 .. G32 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları
  • G30 Alzheimer hastalığı
  • G31- Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları -
  • G32* Sinir sisteminin diğer dejeneratif bozuklukları *
 • G35 .. G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları
  • G35 MS hatalığı (Multipl skleroz)
  • G36 Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer
  • G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğer
 • G40 .. G47 Epizodik ve paroksismal bozukluklar
  • G40 Epilepsi
  • G41 Status epileptikus
  • G43 Migren
  • G44 Baş ağrısı, diğer sendromları
  • G45 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar
  • G46* Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları (I60-I67†) *
  • G47 Uyku bozuklukları
 • G50 .. G59 Sinir, sinir kökü ve pleksus bozuklukları
  • G50 Trigeminal sinir bozukluğu
  • G51 Yüz (Fasiyal) siniri bozuklukları
  • G52 Kafa içi sinirlerin bozuklukları, diğer
  • G53* Kafa içi sinir bozuklukları *
  • G54 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları
  • G55* Sinir kökü ve pleksus basıları *
  • G56 Üst ekstremite mononöropatileri
  • G57 Alt ekstremite mononöropatileri
  • G58 Mononöropatiler, diğer
  • G59* Mononöropati *
 • G60 .. G64 Polinöropatiler ve periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları
  • G60 Kalıtsal ve idiopatik nöropati
  • G61 Enflamatuvar polinöropati
  • G62 Polinöropatiler, diğer
  • G63* Polinöropati *
  • G64 Periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları
 • G70 .. G73 Miyonöral kavşak ve kas hastalıkları
  • G70 Miyastenia gravis ve diğer miyonöral bozukluklar
  • G71 Primer kas hastalıkları
  • G72 Miyopatiler, diğer
  • G73* Miyonöral kavşak ve kas bozuklukları *
 • G80 .. G83 Serebral felç ve diğer paralitik sendromlar
 • G90 .. G99 Diğer sinir sistemi hastalıkları
  • G90 Otonom sinir sistemi bozuklukları
  • G91 Hidrosefali (Beyinde su toplanması)
  • G92 Toksik ensefalopati
  • G93 Diğer beyin hastalıkları (bozuklukları)
  • G94* Diğer beyin hastalıkları (bozuklukları) *
  • G95 Spinal kordun diğer hastalıkları
  • G96 Merkezi sinir sisteminin diğer bozuklukları
  • G97- Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları -
  • G98- Sinir sisteminin diğer bozuklukları -
  • G99* Sinir sisteminin diğer bozuklukları *

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış hastalıklar