ICD 10 Kodları

Sekonder parkinsonizm

G21 Sekonder parkinsonizm ICD hastalık sınıflandırmasında Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları alt kategorisinde yer alır. Sekonder parkinsonizm için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.Alt kategorileri

 • G21.0 Malign nöroleptik sendrom

  İlacı tanımlamak için dış neden kodu (V01-Y98) kullanılır.

 • G21.1 İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer

  İlacı tanımlamak için dış neden kodu (V01-Y98) kullanılır.

 • G21.2 Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı

  Dış etkeni tanımlamak için dış neden kodu (V01-Y98) kullanılır.

 • G21.3 Postensefalitik parkinsonizm
 • G21.4 Vasküler parkinsonizm
 • G21.8 Diğer sekonder parkinsonizm hastalığı
 • G21.9 Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış