ICD 10 Kodları

Menenjit, diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı

G03 Menenjit, diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı ICD hastalık sınıflandırmasında Merkezi Sinir Sisteminin Enflamatuvar Hastalıkları alt kategorisinde yer alır. Menenjit, diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.h2>İçeren türleri
 • Araknoidit, diğer ve tanımlanmamış nedenlere bağlı
 • Leptomenenjit, diğer ve tanımlanmamış nedenlere bağlı
 • Menenjit, diğer ve tanımlanmamış nedenlere bağlı
 • Pakimenenjit, diğer ve tanımlanmamış nedenlere bağlı

İçermeyen çeşitleri

Alt kategorileri

 • G03.0 Piyojenik olmayan menenjit

  Bakteriyel olmayan menenjit

 • G03.1 Kronik menenjit
 • G03.2 Benign rekürrent menenjit (Mollaret)
 • G03.8 Menenjit, diğer tanımlanmış nedenlere bağlı
 • G03.9 Menenjit, tanımlanmamış

  • Araknoidit (spinal) -

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış