Sağlık Haberleri

İlaç Zehirlenmesi

İlaç zehirlenmesi kimi zaman ölüme varan etkiler gösterebilmektedir. Belirtilerinin tespiti ile ilk yardımın yapılmasının ardından derhal hastaneye başvurulmalıdır.

İlaç zehirlenmesi, bir ilacın bilerek ya da bilmeyerek fazla dozda alınmasından kaynaklanır. Zehirlenme ile birlikte vücudun doğal işleyişi bozulur, bu duruma bağlı olarak organlarda işlev bozuklukları ve hatta ölüm gibi sonuçlar doğurabilir.

Gelişmekte olan ülkelerde zehirlenme vakalarının sayısı ve zehirlenmeye bağlı ölüm oranları, gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir.

İlaç zehirlenmelerinin %80'i 5 yaşından küçük çocuklarda görülmekte olup genel tabloda zehirlenme vakalarının %80-85’i kaza ile, %15-20’si ise intihar girişimine bağlı olarak oluşur. Solunum sistemi, topikal, parenteral yolla alınan ilaçlarla da zehirlenme vakaları yaşanabildiği gibi en çok zehirlenme vakası sindirim sistemi ile emilen ilaçlardan (şurup, tablet vb) kaynaklanmaktadır.

İlaç Zehirlenmesi Belirtileri
İlaca bağlı zehirlenmenin belirtileri alınan ilaca, zehirlenmeye uğrayan kişinin yaşına, biyolojik yapısına vb. durumlara göre hemen her zaman değişiklik gösterebilmektedir. İlaç zehirlenmesi belirtileri arasında en sık karşılaşılan durumlar uyku hali, kusma, anormal davranışlar, solunum sayısının artması, şok, koma, kalp atım sayısının 100'ün üzerine çıkması ve kas kasılmaları olup, zehirlenmeye neden olan ilacın ve kişinin özelliklerine göre çok farklı belirtileri de görülebilmektedir.

İlaç Zehirlenmesi Tedavisi
Zehirlenme vakası sonrası vücudun çeşitli fonksiyonlarında işlevsizlikler meydana gelmektedir. Zehirlenme sonrası uygulanacak tedavide ilk yardım, fiziki muayene, zehirlenmeye neden olan maddenin belirtilerinin incelenmesi, laboratuar incelemeleri, asıl tedavi ve gözlem yolları izlenmelidir.

İlaç Zehirlenmesi İlk Yardım
Zehirlenmeye bağlı belirtilerin tespiti ve kişinin almış olduğu ilaçlar ve ilaç miktarlarından yola çıkarak zehirlenmeye maruz kaldığını düşündüğümüz kişinin solunum fonksiyonlarını, kalp ve nabız atım ölçümlerini gözlemlemeli ve hiç vakit kaybetmeden, en yakın hastanenin acil servis birimine götürmeliyiz. Acil servise gitmeden önce zehirlenmeye neden olan ilaçların kutularını yanımıza almalı veya kutuları yok ise hastanın daha sonra bilinci kapanma ihtimaline karşı zehirlenmeyi tespit ettiğimiz anda hastadan aldığı ilaçların isimlerini öğrenmeliyiz. Gerek ilaç bilgileri, gerek hastaneye gitme sürecinde hastada görülen solunum, kalp ve nabız atım bilgileri ve bilgi sahibi isek hastanın kronik hastalıkları hakkında hekime bilgi verilmesi, acil müdahalenin hızlanmasına katkı sağlayacaktır.

Hastanenin ilk yardım bölümünde gerekli müdahaleler yapılarak doğru ve hızlı tedavi süreci başlatılacaktır.

İlaç Türlerine Göre Zehirlenme Vakalarının Oranı
Antienflamatuar İlaçlar % 25.9
Merkezi Sinir Sistemi İlaçları % 15.9
Kemoterapötik İlaçlar % 8.6
Kalp damar Sistemi İlaçları % 6.6
Sindirim Sistemi İlaçları % 6.2
Otakoid Antagonistleri-Antihistaminikler % 4.8
Vitaminler % 3.8
Kas Gevşeticiler % 3.1
Antigribal İlaçlar % 2.8
Oral Antidiyabetikler 1.4
Antitiroid İlaçlar % 1.4
Diğer İlaçlar % 4.1
Birden Fazla Çeşit İlaç Kullanımı % 15.4


Unutulmamalıdır ki ilaç zehirlenmeleri ölüme varan sonuçlar doğurabilmektedir. Mutlaka uzmanlardan yardım alınmalıdır.

114 ZEHİRLENME HATTI
İlaç veya diğer nedenlerden kaynaklanan bir zehirlenme durumu ile karşılaştığınızda Sağlık Bakanlığı'nın 114 Zehir Danışma Merkezi'ni 7 gün 24 saat boyunca arayabilir ve uzmanlardan yardım alabilirsiniz.
7/24