ICD 10 Kodları

ICD 10 Kodları

ICD 10 Hastalık kodları veya uluslararası hastalık sınıflandırması olarak tanımlanan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan hastalıklar ve kodları listesi.ICD 10 Kodları Ana Kategorileri

 • A00 .. B99 Bazı Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar
 • C00 .. D48 Kanser Türleri (Neoplazmlar)
 • D50 .. D89 Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları ve İmmün Sistemin Bazı Bozuklukları
 • E00 .. E90 Endokrin, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları
 • F00 .. F99 Akıl Hastalıkları ve Davranış Bozukluğu
 • G00 .. G99 Sinir Sistemi Hastalıkları
 • H00 .. H49 Göz ve Gözle Bağlantılı Hastalıklar
 • H60 .. H95 Kulak ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları
 • I00 .. I99 Dolaşım Sistemi Hastalıkları
 • J00 .. J99 Solunum Sistemi Hastalıkları
 • K00 .. K93 Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • L00 .. L99 Cilt ve Deri Altı Doku Hastalıkları
 • M00 .. M99 Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları
 • N00 .. N99 Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 • O00 .. O99 Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları
 • P00 .. P96 Perinatal Dönem (Fetüs ve Yenidoğan) Kaynaklı Hastalıklar
 • Q00 .. Q99 Konjenital Malformasyonlar, Deformasyonlar ve Kromozom Anomalileri
 • R00 .. R99 Anormal Bulgular ve Diğer Semptomlar
 • S00 .. T98 Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenli Bazı Durumlar
 • U00 .. U85 Özel Amaçlar için Kodlar
 • V01 .. Y98 Hastalık ve Ölümün Dış Nedenleri
 • Z00 .. Z99 Sağlık Hizmetleri ile Temas ve Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler