ICD 10 Kodları

Herediter ataksi

G11 Herediter ataksi ICD hastalık sınıflandırmasında Birincil Olarak Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Sistemik Atrofiler alt kategorisinde yer alır. Herediter ataksi için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.h2>İçermeyen çeşitleri

Alt kategorileri

 • G11.0 Konjenital ilerleyici olmayan ataksi
 • G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi

  Erken başlangıçlı serebellar ataksi genelde 20 yaştan öncedir.
  • Erken başlayan serebellar ataksi ile birlikte
  esansiyel tremor
  • Erken başlayan serebellar ataksi ile birlikte miyoklonus [Hunt’un ataksisi]
  • Erken başlayan serebellar ataksi ile birlikte korunmuş tendon refleksleri
  • Friedreich ataksisi (otozomal resesif)
  • X’e bağlı resesif spinoserebellar ataksi

 • G11.2 Geç başlayan serebellar ataksi

  Geç başlayan serebellar ataksi genellikle 20 yaştan sonradır.

 • G11.3 Defektif DNA tamiri ile birlikte olan serebellar ataksi

  Ataksi telanjiektazi [Louis-Bar]

 • G11.4 Herediter spastik parapleji
 • G11.8 Diğer herediter ataksiler
 • G11.9 Tanımlanmamış herediter ataksiler

  • Herediter serebellar ataksi -
  • Herediter serebellar dejenerasyon -
  • Herediter serebellar hastalık -
  • Herediter serebellar sendrom -

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış