Tıp Terimleri

Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri

Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri kısaca (DPP-4 inhibitörleri) (İng.: Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors ; vücutta glukagon benzeri peptid-1 ve ve gastrik inhibitör peptid gibi birçok biyoaktif peptidi yakan enzimdir. Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri bu biyoaktif peptidlerin yıkımını engeller.

Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörü olarak geliştirilen ilk etkin madde FDA tarafından 2006 yılında onaylanan Sitagliptin'dir. Ardından; Vildagliptin, Saksagliptin, Alogliptin, Linagliptin ve Gemigliptin DPP-4 inhibitörü olarak geliştirilmiştir. Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri ATC sınıflandırmasında A10BH kodunda yer alır.