ICD 10 Kodları

Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları

G23 Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları ICD hastalık sınıflandırmasında Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları alt kategorisinde yer alır. Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.h2>İçermeyen çeşitleri
  • Multi-sistem dejenerasyon (G90.3)

Alt kategorileri

  • G23.0 Hallervorden-Spatz hastalığı

    Pigmenter pallidal dejenerasyon

  • G23.1 Progresif supranükleer oftalmopleji (Steele-Richardson-Olszewki)
  • G23.2 Striatonigral dejenerasyon
  • G23.8 Bazal ganglionların diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları

    Bazal ganglionların kalsifikasyonu

  • G23.9 Tanımlanmamış Bazal ganglionların dejeneratif hastalıkları

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış