ICD 10 Kodları

Bakteriyel Menenjit

G00 Bakteriyel Menenjit ICD hastalık sınıflandırmasında Merkezi Sinir Sisteminin Enflamatuvar Hastalıkları alt kategorisinde yer alır. Bakteriyel Menenjit için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.h2>İçeren türleri
 • Bakteriyel araknoidit
 • Bakteriyel leptomenenjit
 • Bakteriyel menenjit
 • Bakteriyel pakimenenjit

İçermeyen çeşitleri

Alt kategorileri

 • G00.0 Hemofilus Menenjiti

  Hemofilus influenza menenjiti nedeniyle görülen

 • G00.1 Pnömokok Menenjiti
 • G00.2 Streptokokal Menenjit
 • G00.3 Stafilokok menenjiti
 • G00.8 Diğer Bakteriyel Menenjitler

  Menenjit nedeniyle görülen;
  • E. coli - Escherichia coli (Koli Basili)
  • Friedlander's Bacillus
  • Klebsiella

 • G00.9 Tanımlanmamış Bakteriyel Menenjit

  • Pürülan menenjit
  • Piyojenik menenjit
  • Süpüratif menenjit

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış