ICD 10 Kodları

Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları

E70 Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları ICD hastalık sınıflandırmasında Metabolik bozukluklar alt kategorisinde yer alır. Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.Alt kategorileri

 • E70.0 Klasik fenilketonüri
 • E70.1 Hiperfenilalaninemiler, diğer
 • E70.2 Tirozin metabolizması bozuklukları

  • Alkaptonüri
  • Hipertirozinemi
  • Okronozis
  • Tirozinemi
  • Tirozinozis

 • E70.3 Albinizm

  • Oküler Albinizm
  • Okülokütanöz Albinizm
  • Chediak (-Steinbrinck)-Higashi Sendromu
  • Cross Sendromu
  • Hermansky-Pudlak Sendromu

 • E70.8 Aromatik amino-asit metabolizması diğer bozuklukları

  • Triptofan metabolizmasında bozukluk
  • Histidin metabolizmasında bozukluk

 • E70.9 Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış