Tıp Terimleri

Abdominal gebelik

Bir dış gebelik çeşidi olan abdominal gebelik (İng.: abdominal pregnancy) dış gebeliğin karın içinde oluşması durumudur. Abdominal gebeliğe 8000'de 1 rastlanılır. Fallop tüpü içerisinde oluşan gebelik türüne göre nadir olarak görülen abdominal gebelik, tanısı da nispeten zor konulan bir durumdur. Abdominal gebelik ICD-10 kodu O00.0'dır.